Манекены

Видео-описание манекенов можно посмотреть здесь: http://shkatulochka.com/zhurnal/myagkiy-maneken-dlya-valyaniya-odezhdy-v...

Цена: 2 900,00 руб.
Шаг:
1.00 шт.
-+
Цена: 2 300,00 руб.
Шаг:
1.00 шт.
-+
Цена: 5 100,00 руб.
Шаг:
1.00 шт.
-+
Цена: 5 100,00 руб.
Шаг:
1.00 шт.
-+
Цена: 5 100,00 руб.
Шаг:
1.00 шт.
-+
Цена: 5 100,00 руб.
Шаг:
1.00 шт.
-+
Цена: 5 100,00 руб.
Шаг:
1.00 шт.
-+
Цена: 5 100,00 руб.
Шаг:
1.00 шт.
-+